WEBVTT 00:00:01.170 --> 00:00:02.320 Så här kommer du igång: 00:00:02.320 --> 00:00:04.686 se till att du är inloggad på ditt Google-konto 00:00:04.686 --> 00:00:07.436 (lugn musik) 00:00:10.210 --> 00:00:13.063 och gå sedan till docs.google.com.