WEBVTT 00:00:01.069 --> 00:00:02.360 (glad musik) 00:00:02.360 --> 00:00:03.350 Som vi lärde oss under 00:00:03.350 --> 00:00:05.270 den föregående lektionen kan Google Dokument 00:00:05.270 --> 00:00:08.660 laddas ned och sparas i andra filformat. 00:00:08.660 --> 00:00:10.540 Medan du har ditt Google Dokument öppet 00:00:10.540 --> 00:00:14.320 klickar du på menyn Arkiv och bläddrar ned till ”Ladda ned”. 00:00:14.320 --> 00:00:17.500 Håll muspekaren över pilen för att se nedladdningsalternativen. 00:00:17.500 --> 00:00:20.940 Du kan ladda ned en Dokument- fil som en Microsoft Word-fil, 00:00:20.940 --> 00:00:23.183 en PDF eller någon annan typ av fil. 00:00:24.190 --> 00:00:26.950 Det var grunderna i Google Dokument. 00:00:26.950 --> 00:00:31.117 Vi går igenom vad du har lärt dig på nästa sida.