WEBVTT 00:00:01.058 --> 00:00:01.970 (lugn musik) 00:00:01.970 --> 00:00:03.600 Om du vill dela ett Google Formulär 00:00:03.600 --> 00:00:06.530 klickar du på Skicka-knappen i det övre högra hörnet 00:00:06.530 --> 00:00:08.280 i Formulär-redigeraren. 00:00:08.280 --> 00:00:12.200 Välj sedan länkikonen bredvid e-postikonen. 00:00:12.200 --> 00:00:13.500 Klicka på Kopiera. 00:00:13.500 --> 00:00:16.430 Länken kan klistras in i ett e-postmeddelande eller dokument, 00:00:16.430 --> 00:00:18.543 eller läggas till i ett Google Classroom. 00:00:20.220 --> 00:00:22.760 För att samarbeta med andra i ett Google Formulär 00:00:22.760 --> 00:00:24.340 klickar du på de tre vertikala prickarna 00:00:24.340 --> 00:00:25.920 till höger om Skicka-knappen, 00:00:25.920 --> 00:00:27.993 och sedan på ”Lägg till andra användare”.