WEBVTT 00:00:00.952 --> 00:00:02.690 (glad musik) 00:00:02.690 --> 00:00:04.370 För att se enskilda svar 00:00:04.370 --> 00:00:06.760 till ett quiz kan du ändra dina svarsdata 00:00:06.760 --> 00:00:08.733 från Sammanfattning till Enskilda svar. 00:00:09.860 --> 00:00:12.750 Detta visar hur varje enskild person besvarade en fråga. 00:00:12.750 --> 00:00:14.640 Klicka på vänster och höger reglage högst upp 00:00:14.640 --> 00:00:18.920 i personens data för att flytta mellan enskilda resultat. 00:00:18.920 --> 00:00:22.113 Du kan även skriva ut enskilda data för dokumentation. 00:00:23.180 --> 00:00:26.320 För att visa alla svar i ett lättsorterat kalkylark 00:00:26.320 --> 00:00:29.040 klickar du på den gröna kalkyl- arksikonen i övre högerhörnet 00:00:29.040 --> 00:00:30.533 på fliken Svar. 00:00:33.040 --> 00:00:35.860 Det var grunderna i Google Formulär. 00:00:35.860 --> 00:00:38.360 Vi går igenom vad du har lärt dig på nästa sida.