Organisationer som vi stödjer

Vi samarbetar direkt med innovativa organisationer och stödjer ideella organisationer via Google.org för att öka tillgången till datavetenskap (CS) och ge alla elever tillgång till kunskaper de behöver inför framtiden.

Ökar åtkomsten till digital kompetens och undervisning i datavetenskap

Förbereder pedagoger på att lära ut färdigheter för framtiden

Programmeringsaktiviteter och resurser för elevengagemang