Sekretess- och säkerhetscenter

Google strävar efter att skapa produkter som skyddar elevers och lärares integritet och förser institutionen med förstklassig säkerhet.

Fyra saker som är bra att känna till

Google tar säkerheten på största allvar och använder branschledande säkerhet och sekretesspolicyer som ger dig kontrollen över skolans data. På så sätt vet du att eleverna och lärarna är skyddade.

1

Vi skyddar din data

Skolorna äger sin data och det är vårt ansvar att skydda den. På Google skapar och driver vi våra egna säkra servrar och plattformstjänster och vi gör det enkelt för administratörer att övervaka och hantera datasäkerheten. Titta på videon.


2

Inga annonser i Google Workspace for Educations tjänster

Det förekommer inga annonser i tjänsterna för Google Workspace for Education och elevernas personliga uppgifter används inte för att skapa profiler för annonsinriktning. Titta på videon.


3

Google stödjer efterlevnad av branschens regelverk och bästa metoder

Våra tjänster har stöd för efterlevnad av sekretess- och säkerhetskrav. Oberoende organisationer granskar våra tjänster och ser till att vårt dataskydd lever upp till de strikta standarderna. Titta på videon.


4

Du har tydlig information om Googles sekretess- och säkerhetspolicyer

Google strävar efter att erbjuda insyn i våra policyer och metoder för datainsamling. I sekretessmeddelandet för Google Workspace for Education och Google Workspace-avtalet beskriver vi våra avtalsenliga förpliktelser att skydda din data. Titta på videon.

Google Workspace for Education och Chromebook-enheterna har stöd för efterlevnad av strikta standarder

 • Bockikon

  FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act)

 • Bockikon

  Software and Information Industry Association

 • Bockikon

  COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) från 1998

 • Bockikon

  Student Privacy Pledge introducerades av FPF (Future of Privacy Forum)

 • Bockikon

  ISO/IEC 27018:2014 (datastandarder)

Läs och dela informationen om hur Googles produkter skyddar din data

Googles säkerhetsmärke med användarikon.

Vanliga frågor om sekretess och säkerhet

Få svar på vanliga frågor om hur Google skyddar din sekretess och data.

Google Workspace for Education

Vilka tjänster medföljer Google Workspace for Education?

Grundutbudet i Google Workspace for Education (tidigare kallat Google Apps for Education) är kärnan i Googles utbud för skolor. Grundutbudet består av Gmail (inklusive Inbox by Gmail), Arkiv, Classroom, Dokument, Drive, Formulär, Grupper, Kalender, Kalkylark, Jamboard, Kontakter, Presentationer, Sites och Talk/Meet. Dessa tjänster tillhandahålls enligt avtalet för Google Workspace.

Skolor kan använda grundutbudet i Google Workspace enligt COPPA och FERPA. Grundutbudet i Google Workspace innehåller ingen reklam och vi använder inte uppgifter i dessa tjänster i reklamsyfte.

Fler än 50 miljoner elever, lärare och administratörer i nästan alla länder i världen använder Google Workspace för utbildning och samarbete. Vi har åtagit oss att skydda och värna om alla våra användares sekretess, inklusive elevernas.

Tänk på att det finns tilläggstjänster utanför Google Workspace-tjänsterna som användarna kan komma åt. Dessa tjänster regleras inte av sekretessavtalet Student Privacy Pledge eller avtalet för Google Workspace for Education, så vi kan använda elevuppgifter på sätt som vi inte skulle göra i tjänsterna i Google Workspace for Education. Tilläggstjänsterna kan till exempel visa annonser, och Google kan använda informationen i tilläggstjänsterna till att förbättra dem. Google använder inte några personliga uppgifter (eller några uppgifter som är kopplade till ett Google-konto) från Google Workspace for Education-användare i låg- och mellanstadiet (grund- och gymnasieskolor) för att rikta annonser. Se sekretessmeddelandet för Google Workspace, Googles användarvillkor och Googles sekretesspolicy. Läs mer om skillnaderna mellan tjänsterna och tilläggstjänsterna nedan.

Äger Google skolans eller elevernas uppgifter?

Nej. Google äger inte några kunduppgifter från tjänsterna i Google Workspace. Det står i våra avtal (under Immateriella rättigheter).

Vi tillhandahåller kraftfulla och användarvänliga hanteringsverktyg och översikter som hjälper administratörer att hålla reda på organisationens tjänster, användning och data. Vi sparar bara dina personliga uppgifter om du ber oss att göra det. Om en utbildningsavdelning, en skola eller ett universitet beslutar sig för att inte längre använda Google gör vi det enkelt för dem att ta med sin data.

Säljer Google skolans eller elevernas uppgifter till tredje part?

Nej. Vi säljer inte din Google Workspace-data till tredje part och vi delar inte personliga uppgifter som lämnats till vårt system med tredje part, utom under de ovanliga omständigheter som beskrivs i Google Workspace-avtalet och vår sekretesspolicy, till exempel om du ber oss lämna ut den eller om vi måste göra det enligt lag.

Hur efterlevs den allmänna dataskyddsförordningen i Google Workspace for Education?

Våra användare kan förlita sig på att Google efterlever den allmänna dataskyddsförordningen i alla tjänster i Google Workspace for Education. Läs mer på webbplatsen för den allmänna dataskyddsförordningen. Där finns bland annat tips på hur du förbereder inför den allmäna dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018.

  Finns det annonser i Google Workspace?

  Nej. Det finns inga annonser i Google Workspace-tjänsterna. Utanför Google Workspace-tjänsterna kan tilläggstjänster från Google visa annonser, enligt beskrivningen i sekretessmeddelandet för Google Workspace. Google använder inte några personliga uppgifter (eller några uppgifter som är kopplade till ett Google-konto) från Google Workspace for Education-användare i låg- och mellanstadiet (grund- och gymnasieskolor) för att rikta annonser.

  Hur skyddar Google data?

  Vi är fast beslutna att skydda dina uppgifter, dig och din skola från försök till obehörig åtkomst. Våra system är bland de säkraste i branschen och vi står kraftfullt emot olagliga försök att komma åt våra kunders data.

  I Googles datacenter används maskinvara med ett anpassat förstärkt operativ- och filsystem. Varje system har optimerats med avseende på säkerhet och prestanda. Eftersom Google kontrollerar hela maskinvarustacken kan vi snabbt bemöta hot eller svagheter som kan uppstå.

  Google krypterar Gmail (inklusive bilagor) och Drive-data medan den är i rörelse. På så vis säkerställer vi att dina meddelanden inte bara är säkra när de överförs mellan dig och Googles servrar, utan även när de överförs mellan Googles datacenter.

  Hur ser Google till att deras verktyg är tillförlitliga?

  Vår beprövade infrastruktur hanterar fler än 100 miljarder sökfrågor varje månad och anpassar tjänster som Gmail till hundratals miljoner användare med en tillgänglighet på 99,978 % och utan schemalagda driftstopp. Google investerar mycket i att säkra infrastrukturen med flera hundra tekniker som arbetar med säkerhet och sekretess på hela Google, varav många är erkända auktoriteter i branschen.

  Vilka tredje parter har granskat Googles säkerhetsrutiner?

  Vi låter oberoende granskare revidera våra dataskyddsmetoder. Ernst & Young, en oberoende revisor, har kontrollerat att våra rutiner och avtalsenliga åtaganden för Google Workspace följer ISO/IEC 27018:2014. Google Workspace och våra datacenter är även granskade enligt SSAE 16/ISAE 3402 Type II SOC 2 och har uppnått ISO 27001-certifiering.

  Hur vet jag att andra kunder som delar samma servrar inte kan komma åt min data?

  Din data har samma logiska skydd som på en egen server. Obehöriga kan inte få åtkomst till din data. Andra kunder kan inte få åtkomst till din data och tvärtom. Alla användarkonton skyddas via denna säkra arkitektur som garanterar att en användare inte kan se en annan användares data. Kundernas data är uppdelad på samma sätt som i andra delade infrastrukturer, till exempel internetbanker.

  Hur vet du att vi håller vårt ord?

  Vi har avtalsenliga åtaganden i vårt avtal för Google Workspace och jobbar för att följa sekretess- och säkerhetsstandarderna som beskrivs här. Vi är fast beslutna att ge alla våra användare god insyn, oavsett om det handlar om realtidsöversikter för att verifiera systemets prestanda, kontinuerliga granskningar av våra processer eller att berätta var våra datacenter ligger. Det är din data och vi vill att du ska veta vad som händer med den så att du alltid kan göra medvetna val.

  Har Google skrivit under sekretessavtalet Student Privacy Pledge?

  Ja. I syfte att än en gång bekräfta Googles åtagande gentemot skolor har vi undertecknat sekretessavtalet Student Privacy Pledge. Detta avtal, som introducerades av FPF (Future of Privacy Forum) och SIIA (Software and Information Industry Association), är avsett att spegla vårt arbete för att skydda elevernas personliga uppgifter i våra tjänster som är utformade för användning inom skolan.

  Krypterar Google min data?

  Ja. Data krypteras på flera nivåer. Google tillämpar HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) för alla överföringar mellan användare och Google Workspace-tjänster och använder PFS (Perfect Forward Secrecy) för alla tjänster. Google krypterar också meddelandeöverföringar med andra e-postservrar med hjälp av 256-bitars TLS (Transport Layer Security) och använder 2048 RSA-krypteringsnycklar för validering och nyckelutbytesfaser. Detta skyddar meddelandekommunikation när användare skickar och tar emot e-post med externa parter som också använder TLS.

  Hur samlas information in och används via Googles tjänster med konton i Google Workspace for Education?

  Sekretessmeddelandet för Google Workspace hjälper skolor, elever och föräldrar att förstå vilken information Googles tjänster samlar in när de används med konton i Google Workspace for Education och vad de gör med informationen.

  Vilken typ av genomsökning/indexering av användardata görs på Google Workspace for Education-konton?

  Tjänsterna i Google Workspace samlar inte in och använder inte information i tjänsterna för reklam eller för att skapa reklamprofiler.

  Användare av Gmail för konsumenter och Google Workspace körs på samma infrastruktur, vilket hjälper oss att leverera hög prestanda, pålitlighet och säkerhet till alla användare. Google Workspace är dock ett separat erbjudande som ger ytterligare säkerhet, administrationsmöjligheter och arkivering för utbildnings-, arbets- och myndighetskunder.

  Liksom många e-postleverantörer genomsöker vi Gmail för att skydda kunderna och förbättra deras upplevelse av produkten. I Gmail for Google Workspace omfattar detta virus- och skräppostskydd, stavningskontroll, relevanta sökresultat och funktioner som prioriterad inkorg och automatisk identifiering av kalenderhändelser. Genomsökning i syfte att tillhandahålla produktfunktioner görs på alla inkommande e-postmeddelanden och är 100 % automatisk. Vi genomsöker INTE e-post i Gmail för reklamsyften.

  Kan Google Workspace for Education användas i enlighet med FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act)?

  Ja. Tjänsterna i Google Workspace följer FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) och vårt löfte om att göra det ingår i våra avtal.

  Vad gör Google Workspace for Education för att uppfylla kraven i den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR)?

  Skolorna kan välja att använda vårt tillägg för databearbetning och våra modellavtalsklausuler. Modellavtalsklausulerna har skapats specifikt av EU-kommissionen för att möjliggöra överföring av personuppgifter från Europa.

  Om du inte redan har gjort det vill vi påminna dig som Google Workspace-kund om att överväga att välja till tillägget om databehandling och modellavtalsklausulerna.

  Kan Google Workspace for Education användas i enlighet med COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) från 1998?

  Ja. Enligt avtalet kräver vi att skolor som använder Google Workspace inhämtar det tillstånd från föräldrarna som krävs enligt COPPA. Våra tjänster kan användas i enlighet med COPPA så länge skolan har föräldrarnas tillstånd.

  Chromebook for Education

  Vilka använder Chromebook for Education?

  Miljontals elever använder Chromebook i utbildningen. Tack vare sekretess- och säkerhetsfunktionerna är Chromebook den bästsäljande enheten till grund- och gymnasieskolor i USA under de senaste två åren. Administratörer kan hantera inställningar för att ge eleverna så mycket eller så lite åtkomst som skolan önskar.

  Även om Chromebook-enheter inte är en del av grundutbudet ser vi till att de följer sekretessavtalet Student Privacy Pledge så att skolorna kan använda dessa i enlighet med COPPA och FERPA. Vi ser i synnerhet till att inga uppgifter som anges på en Chromebook används för att rikta annonser till eleverna. Läs mer nedan.

  Är Chromebook-datorer säkra för mina elever?

  Ja. Chromebook har flera säkerhetslager som skyddar mot virus, skadlig programvara och annat obehagligt utan att något extra säkerhetsprogram krävs. Hela 10 % av starttiden används för att kontrollera att enheten inte har manipulerats, så varje gång du startar en Chromebook körs en säkerhetskontroll. Eftersom Chromebook kan hanteras från webben blir det enkelt för skoladministratörer att konfigurera policyer och inställningar, som att aktivera Säker webbsökning eller blockera skadliga webbplatser.

  Går det att skapa onlineprov på Chromebook-datorer?

  Med Chromebook får du en säker plattform där du kan administrera tentor och prov för eleverna. När enheterna har konfigurerats på rätt sätt uppfyller de kraven för bedömningar av elever enligt standarden för grund- och gymnasieskolor. Med Chromebook kan du inaktivera elevernas tillgång till internet under pågående prov eller tenta. Du kan dessutom inaktivera externt lagringsutrymme och möjligheten att ta skärmdumpar och göra utskrifter. Både PARCC (se TestNav) och Smarter Balanced Assessment Consortium har bekräftat att Chromebook-enheter uppfyller kraven på maskinvara och operativsystem för elever som deltar i onlinekurser.

  Hur används och skyddas elevers data på Chromebook for Education?

  Med Chrome Sync kan innehavare av Google-konton logga in på en Chromebook eller webbläsaren Chrome och hitta alla sina appar, tillägg, bokmärken och webbsidor de besöker ofta. För eleverna innebär det att de kan börja jobba direkt. Det är en av orsakerna till att Chromebook-datorerna har blivit så populära att använda i undervisning, särskilt på skolor som inte har råd att ha en enhet per barn. Med Chromebook och Chrome Sync kan eleverna få en personlig upplevelse på alla enheter som de delar med sina klasskamrater.

  Personligt identifierbar data från Chrome Sync på Google Workspace-konton används endast för att ge den personen tillgång till funktioner i Chrome, till exempel att på ett säkert sätt ge elever åtkomst till egen webbläsardata och inställningar på olika enheter. Dessutom sammanställer våra system data från miljontals Chrome Sync-användare och när uppgifter om enskilda individer helt tagits bort använder vi sedan denna data för att förbättra de tjänster vi erbjuder. Om data till exempel visar att miljontals människor besöker en webbsida som är trasig, kan den webbplatsen flyttas ned i sökresultaten. Uppgifterna är inte kopplade till en specifik person och används inte för att analysera elevernas beteenden. Om administratörerna vill kan de inaktivera Chrome Sync och användarna kan själva välja vilka uppgifter som ska synkroniseras. Google Workspace-användarnas Chrome Sync-data används inte för att rikta in annonser till enskilda elever.

  Mer information

  Hur kan familjer skydda sina barn när de är online?

  Utöver den här sidan, som innehåller information om tjänsterna vi erbjuder skolor, hittar du även tips om hur du skyddar barnen online utanför skolan. Vi har samarbetat med flera partner för att skapa Google säkerhetscenter för föräldrar.

  Tilläggstjänster

  Skolor kan styra om elever och lärare kan använda ytterligare konsumenttjänster från Google med sina Google Workspace-konton. Vi ser till att personliga uppgifter om elever i grund- och gymnasieskolan inte används för att rikta in annonser i dessa tjänster. I vissa fall visas inga annonser alls.

  De flesta tilläggstjänster styrs av Googles användarvillkor och sekretesspolicy. Vissa tjänster kan även ha tjänstespecifika villkor.

  Vi låter skolor besluta om huruvida de ska aktivera dessa tjänster eller inte för vissa grupper med lärare och elever. Alla organisationer och grupper ser olika ut och vi ger därför skolorna möjligheten att konfigurera verktygen så att de uppfyller elevernas och lärarnas unika behov.