Träffa lokala pedagoger

Ta kontakt med en Google Educator Group i din närhet och lär av, dela med er till och inspirera varandra att uppfylla elevernas behov.

Current Group Incubating Coming Soon

Gå med i en onlinegrupp

Håll dig informerad om hur pedagoger och skolor som din använder Google för att göra skillnad.
Ta kontakt med kolleger för att dela strategier och få dina frågor besvarade.

Ta kontakt med en kollega

Utnyttja Googles utbildningskatalog för att prata med vår grupp av pedagoger och skolledare som framgångsrikt har gått över till Google. Få tips och insikter från pedagoger som du.