Organisationer som vi stödjer

Vi samarbetar direkt med innovativa organisationer och stödjer ideella organisationer via Google.org för att öka tillgången till datavetenskap (CS) och ge alla elever tillgång till kunskaper de behöver inför framtiden.

Ökar åtkomsten till digital kompetens och undervisning i datavetenskap

National 4-H Council logo

National 4-H Council

Ledarskapsutbildning för ungdomar genom praktiska projekt inom vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik samt jordbruk, medborgarskap och mycket annat.

Anitab.org logo

AnitaB.org

En ideell organisation som arbetar för att rekrytera, behålla och föra fram kvinnor i teknikvärlden.

Black girls code logo

Black Girls Code

Ger flickor med afrikanskt ursprung möjlighet att öka sina datakunskaper med fokus på ledarskap.

Boys & Girls Clubs of America logo

Boys & Girls Clubs of America

En organisation som erbjuder kvällsprogram för att hjälpa ungdomar att lyckas.

Code.org logo

Code.org

En ideell organisation som arbetar med att öka tillgången till datavetenskap för underrepresenterade elevgrupper.

Code Next logo

Code Next

Ett initiativ som syftar till att stödja nästa generation av teknikledare med afrikanskt och latinamerikanskt ursprung.

Geena Davis Institute on Gender in Media logo

Geena Davis Institute on Gender in Media

En ideell organisation som arbetar för att minska stereotyper och skapa en mångfald av kvinnliga roller i media.

Girls Who Code logo

Girls Who Code

Kostnadsfria kvälls- och sommarprogram som syftar till att erbjuda flickar datorkunskaper.

Smash logo

SMASH

Program som syftar till att avlägsna hinder och fördomar i utbildning inom vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik samt främja talanger i underrepresenterade grupper.

Technovation logo

Technovation

Ett globalt teknik- och entreprenörsprogram för flickor i åldrarna 10–18 år.

National Center for Women and Information Technology logo

National Center for Women and Information Technology (NCWIT)

En ideell organisation som arbetar för att öka flickors och kvinnors deltagande i datasektorn.

National Girls Collaborative Project logo

National Girls Collaborative Project

Ett program som sammanför amerikanska organisationer som arbetar med att uppmuntra flickor att satsa på karriärer inom vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik.

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.