Hjälper till att utvidga utbildningsmöjligheterna

Vi anser att alla – lärare och elever i alla åldrar och på alla nivåer – förtjänar de verktyg och färdigheter som krävs för att kunna skapa den framtid de vill ha.

Sundar Pichai sitter med tre flickor i skoluniform som alla tittar på en smartphone
Sundar Pichai, Vd, Google

Vi investerar i projekt och organisationer som utökar tillgången till utbildning

Via Google.org har vi bidragit med över 250 miljoner USD för att minska de globala utbildningsklyftorna och gjort det möjligt för anställda hos Google att erbjuda sina tekniska expertkunskaper. Vårt mål är att hjälpa fler människor, särskilt sådana i utsatta samhällen, att dra nytta av teknikens möjligheter – i och utanför klassrummet.

Läs mer
Två tjejer i skoluniform som ler, och en av dem håller i en surfplatta
En lärare som pekar på grundämnen på en tavla och en äldre man som lyssnar uppmärksamt i bakgrunden

Stöd till utsatta skolor och samhällen

Det krävs mer än bara enheter och anslutningar för att överbrygga klyftan i digitala kunskaper. Vi måste även ge lärarna nödvändiga färdigheter, verktyg och utbildning så att de kan använda tekniken effektivt i klassrummet.

Därför lanserade vi Dynamic Learning Project – ett pilotprojekt som hör till våra kontinuerliga insatser för att se till att teknikens fördelar når alla klassrum. Programmet ger stöd åt skoldistrikt med stora behov när de lanserar och utvecklar egna program med teknisk handledning. Genom Dynamic Learning Project-modellen arbetar coacher tillsammans med pedagoger för att hjälpa dem att identifiera och implementera innovativ teknikanvändning i klassrummet.

Läs mer

Tid på skolbussen blir till tid för utbildning

Skolarbete kräver i allt större utsträckning tillgång till internet medan miljontals elever fortfarande saknar en anslutning i hemmet.

Vi jobbar tillsammans med skoldistrikt i hela USA för att utvidga Rolling Study Halls så vi kan ge tusentals elever på landsbygden tillgång till fler utbildningstimmar utanför lektionstid. Det gör vi genom att utrusta skolbussar med Wi-Fi, enheter och stöd av en pedagog ombord.

Läs mer
En elev med glasögon som sitter på bussen och använder en Chromebook-enhet koncentrerat
En tonåring skriver på en dator medan en engagerad pedagog bredvid henne kommer med råd

Ge nästa generation framtidskompetens

Över 65 % av alla som studerar kommer att ha jobb som inte ens finns i dag¹, men många utvecklar ännu inte de färdigheter i problemlösning och digital teknik som krävs för framtiden.

Vi ger bidragsfinansiering till ideella organisationer, utvecklar program för att öka tillgången till utbildning i datavetenskap och bidrar till att ge fler kvinnor och underrepresenterade elevgrupper datautbildning. Vårt mål är att ge alla elever de flexibla kunskaper som behövs för framtidens största utmaningar.

Läs mer

Läs mer om hur vi stöder utbildning

Bättre undervisning och inlärning i grund- och gymnasieskolor

Se hur Googles verktyg och resurser hjälper lärare och elever på grund- och gymnasieskolor att skapa, samarbeta och utveckla sin digitala kompetens för framtiden.

Läs mer

Öppnar upp för nya möjligheter inom högre utbildning

Ta reda på hur lösningar från Google bidrar till avancerad forskning, banbrytande upptäckter och utbildningsmöjligheter på högskolor och universitet.

Läs mer

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.