WEBVTT 00:00:00.979 --> 00:00:02.380 (lugn musik) 00:00:02.380 --> 00:00:03.420 I den här lektionen 00:00:03.420 --> 00:00:05.490 får du lära dig om Google Dokument. 00:00:05.490 --> 00:00:07.990 Dokument är ett onlineverktyg för ordbehandling 00:00:07.990 --> 00:00:10.893 som erbjuder funktioner för samarbete och delning i realtid. 00:00:11.840 --> 00:00:14.430 Du kan komma åt, skapa och dela Dokument 00:00:14.430 --> 00:00:17.123 från vilken enhet som helst, inklusive smartphones. 00:00:18.240 --> 00:00:20.530 Bäst av allt är att Google Dokument är molnbaserat 00:00:20.530 --> 00:00:22.610 och att ditt arbete sparas automatiskt, 00:00:22.610 --> 00:00:25.043 så du behöver aldrig trycka på ”Spara” igen.