WEBVTT 00:00:00.770 --> 00:00:02.570 (glad musik) 00:00:02.570 --> 00:00:05.420 Det är enkelt att skapa ett nytt, tomt Google Dokument. 00:00:05.420 --> 00:00:08.670 Klicka bara på dokumentet med den färgglada plussymbolen.