WEBVTT 00:00:00.576 --> 00:00:02.600 (glad musik) 00:00:02.600 --> 00:00:04.080 Alla Google Dokument som du skapar 00:00:04.080 --> 00:00:06.290 ställs automatiskt in på att vara privata. 00:00:06.290 --> 00:00:09.690 Det innebär att endast du kan se, redigera eller ta bort dem. 00:00:09.690 --> 00:00:11.510 Om du vill dela ditt dokument med andra 00:00:11.510 --> 00:00:14.810 klickar du på den blå Dela- knappen i det övre högra hörnet. 00:00:14.810 --> 00:00:16.230 Lägg till en e-postadress 00:00:19.510 --> 00:00:21.910 och välj en behörighetsnivå. 00:00:21.910 --> 00:00:23.290 Redigeringsbehörighet ger en person möjlighet 00:00:23.290 --> 00:00:27.100 att redigera, lägga till och ta bort innehåll i realtid. 00:00:27.100 --> 00:00:29.616 Med kommentarbehörighet kan någon kommentera eller föreslå 00:00:29.616 --> 00:00:33.110 ändringar som kräver godkännande från dokumentägaren. 00:00:33.110 --> 00:00:36.320 Med enbart visningsbehörighet kan en person se innehåll, 00:00:36.320 --> 00:00:39.790 men inte ändra eller ta bort något. 00:00:39.790 --> 00:00:43.050 När flera personer arbetar med ett dokument samtidigt 00:00:43.050 --> 00:00:46.156 visas varje persons markör med en separat färg. 00:00:46.156 --> 00:00:47.730 Detta förhindrar att användare med skrivbehörighet 00:00:47.730 --> 00:00:50.053 oavsiktligt skriver över varandra 00:00:50.053 --> 00:00:52.610 eller tar bort någon annans arbete. 00:00:52.610 --> 00:00:55.120 Alla ändringar ses direkt av alla, 00:00:55.120 --> 00:00:57.223 utan att de behöver uppdatera dokumentet. 00:00:58.241 --> 00:01:01.840 Och oroa dig inte – Dokument fungerar även offline. 00:01:01.840 --> 00:01:03.780 Om du någonsin förlorar internetuppkopplingen 00:01:03.780 --> 00:01:05.840 kan du fortsätta att arbeta som vanligt. 00:01:05.840 --> 00:01:07.320 Alla dina ändringar sparas 00:01:07.320 --> 00:01:08.790 och synkroniseras med den aktuella versionen 00:01:08.790 --> 00:01:10.890 nästa gång du ansluter till internet.