WEBVTT 00:00:00.885 --> 00:00:01.718 (lugn musik) 00:00:01.718 --> 00:00:03.600 Google Dokument erbjuder många vanliga 00:00:03.600 --> 00:00:07.283 redigeringsverktyg för ord- behandling, t.ex. olika typsnitt, 00:00:09.740 --> 00:00:10.823 radavstånd, 00:00:12.150 --> 00:00:15.340 kolumner och sidhuvuden och sidfötter. 00:00:15.340 --> 00:00:17.190 Alla redigeringsfunktioner finns 00:00:17.190 --> 00:00:20.210 i menyn Redigera, menyn Format 00:00:20.210 --> 00:00:23.363 och i verktygsfältet överst i ditt Dokument.