WEBVTT 00:00:02.620 --> 00:00:04.100 Dokument sparas automatiskt 00:00:04.100 --> 00:00:05.260 till din Google Drive 00:00:05.260 --> 00:00:08.340 och det finns några olika sätt att organisera dem på. 00:00:08.340 --> 00:00:10.640 Drive-filer kan sorteras efter titel, 00:00:10.640 --> 00:00:13.310 eller när filen senast ändrades. 00:00:13.310 --> 00:00:15.920 Använd sökfunktionen för att hitta dokument utifrån titel, 00:00:15.920 --> 00:00:19.333 nyckelord eller vilka andra som samarbetar på dokumentet. 00:00:20.750 --> 00:00:24.010 Du kan även använda mappar för att organisera dina filer. 00:00:24.010 --> 00:00:26.621 Klicka på knappen Ny för att skapa en ny mapp. 00:00:26.621 --> 00:00:29.204 (glad musik) 00:00:31.560 --> 00:00:33.430 Om du vill lägga till befintliga filer i en mapp 00:00:33.430 --> 00:00:35.930 klickar du på och drar filerna till den önskade mappen. 00:00:37.350 --> 00:00:39.460 Om du vill dela en mapp med andra användare 00:00:39.460 --> 00:00:41.680 högerklickar du på mappen, väljer ”Dela” 00:00:41.680 --> 00:00:43.323 och lägger till en e-postadress.