WEBVTT 00:00:00.327 --> 00:00:02.910 (glad musik) 00:00:03.990 --> 00:00:05.050 Under dagens lektion 00:00:05.050 --> 00:00:06.892 får du lära dig om Google Formulär. 00:00:06.892 --> 00:00:10.230 Med Formulär skapar du enkäter för att samla in klassrumsdata 00:00:10.230 --> 00:00:12.380 och övervaka elevers framsteg. 00:00:12.380 --> 00:00:15.260 Du kan få omedelbara resultat när elever skickar in svar 00:00:15.260 --> 00:00:17.930 och visa data i enkla tabeller och grafer, 00:00:17.930 --> 00:00:19.380 eller som ett kalkylblad. 00:00:19.380 --> 00:00:22.400 Formulär är direktintegrerat med Google Kalkylark 00:00:22.400 --> 00:00:24.569 så att du enkelt kan utvärdera mönster, 00:00:24.569 --> 00:00:28.583 områden som kan förbättras och andra trender i klassrummet.