WEBVTT 00:00:00.401 --> 00:00:02.760 (lugn musik) 00:00:02.760 --> 00:00:05.570 Det är enkelt att skapa ett Google Formulär. 00:00:05.570 --> 00:00:08.570 Klicka bara på plusrutan för att komma igång. 00:00:08.570 --> 00:00:10.100 Du kan välja mellan flera olika typer 00:00:10.100 --> 00:00:12.140 av förformaterade frågor. 00:00:12.140 --> 00:00:15.910 För frågor med korta svar och stycken med text 00:00:15.910 --> 00:00:18.993 anges t.ex. en tom ruta där eleverna kan skriva ett svar. 00:00:20.750 --> 00:00:25.750 Med alternativen Flerval, Kryssruta och Listruta 00:00:26.370 --> 00:00:29.763 får du utrymme att ange svarsalternativ. 00:00:30.790 --> 00:00:33.170 Datum- och tidsfrågor omfattar widgetar, 00:00:33.170 --> 00:00:35.410 som en klickbar kalender för att välja datum, 00:00:38.051 --> 00:00:39.563 eller en klocka för att välja en tid. 00:00:41.390 --> 00:00:44.470 Med Google Formulär kan du även omvandla en vanlig undersökning 00:00:44.470 --> 00:00:48.130 till ett quiz, så att du kan ange korrekta svar, 00:00:48.130 --> 00:00:50.340 poäng och ge feedback för rätta 00:00:50.340 --> 00:00:52.340 och felaktiga svar. 00:00:52.340 --> 00:00:55.200 Det kan hjälpa dig identifiera frågor som ofta missas 00:00:55.200 --> 00:00:58.130 och behöver granskas ytterligare i svarssammanfattningen. 00:00:58.130 --> 00:01:01.020 I det här exemplet skapar vi ett quiz. 00:01:01.020 --> 00:01:03.470 Istället för att klicka på det färgglada plustecknet 00:01:03.470 --> 00:01:07.220 klickar du på den lila rutan med texten ”Tomt quiz”. 00:01:07.220 --> 00:01:10.143 När du har fyllt i dina frågor och svarsalternativ 00:01:12.391 --> 00:01:14.974 (lugn musik) 00:01:16.450 --> 00:01:19.653 klickar du på ”Facit” och väljer de rätta svaren. 00:01:20.830 --> 00:01:23.270 Du kan tilldela poängvärden till varje fråga 00:01:23.270 --> 00:01:25.050 och även ge skriftlig feedback 00:01:25.050 --> 00:01:27.250 om både korrekta och felaktiga svar 00:01:27.250 --> 00:01:29.473 genom att klicka på ”Lägg till feedback”. 00:01:30.316 --> 00:01:32.899 (lugn musik)