WEBVTT 00:00:00.536 --> 00:00:02.290 (glad musik) 00:00:02.290 --> 00:00:04.140 När eleverna har skickat in formuläret 00:00:04.140 --> 00:00:07.320 hittar du deras svar på fliken Svar. 00:00:07.320 --> 00:00:09.510 Du kan visa svaren på två sätt. 00:00:09.510 --> 00:00:12.620 Sammanfattningsdata visar resultatet av en undersökning, 00:00:12.620 --> 00:00:14.483 quiz eller någon annan typ av formulär. 00:00:16.540 --> 00:00:18.090 Stapeldiagram visar svar 00:00:18.090 --> 00:00:20.283 för flervalsfrågor som en uppställning. 00:00:22.610 --> 00:00:24.240 För frågor med skrivna svar, 00:00:24.240 --> 00:00:26.560 som typerna Stycke och Kort svar, 00:00:26.560 --> 00:00:28.010 visas resultat som en lista 00:00:28.010 --> 00:00:29.923 som omfattar alla svar som skickats in.