WEBVTT 00:00:01.032 --> 00:00:04.640 (upplyftande musik) 00:00:04.640 --> 00:00:05.740 Med Google Kalkylark kan du 00:00:05.740 --> 00:00:08.860 samla in, sortera, analysera och manipulera data 00:00:08.860 --> 00:00:10.253 för att skapa meningsfulla resultat. 00:00:11.580 --> 00:00:14.703 Med inbyggda formler, formateringsverktyg 00:00:16.780 --> 00:00:19.160 och diagram och grafer som är enkla att skapa är 00:00:19.160 --> 00:00:22.960 Google Kalkylark ett effektivt verktyg för dataanalys. 00:00:22.960 --> 00:00:26.203 Med Kalkylark kan flera personer samarbeta i realtid. 00:00:27.330 --> 00:00:29.970 Ändringar och redigeringar sker omedelbart och allt 00:00:29.970 --> 00:00:31.887 sparas automatiskt.