WEBVTT 00:00:00.724 --> 00:00:04.063 Kom igång genom att logga in på ditt Google-konto. 00:00:04.904 --> 00:00:08.487 (lugn folkmusik med gitarr) 00:00:10.490 --> 00:00:13.053 Gå sedan till sheets.google.com.