WEBVTT 00:00:00.309 --> 00:00:01.490 (upplyftande musik) 00:00:01.490 --> 00:00:03.040 Om du vill skapa ett nytt Google Kalkylark 00:00:03.040 --> 00:00:05.200 klickar du på det färgglada plustecknet. 00:00:05.200 --> 00:00:07.550 I det här exemplet går vi igenom hur enkelt 00:00:07.550 --> 00:00:09.930 det är att skapa ett arbetsblad med elevbetyg. 00:00:09.930 --> 00:00:13.010 I cellerna A1 till A4 börjar du med att 00:00:13.010 --> 00:00:15.140 ange namnen på dina elever. 00:00:15.140 --> 00:00:19.010 I cellerna B1 till B4 anger du sedan betyg 00:00:19.010 --> 00:00:22.510 i de tomma cellerna bredvid varje elev.