WEBVTT 00:00:01.320 --> 00:00:02.900 För att organisera dessa data 00:00:02.900 --> 00:00:05.520 håller du musen längst upp i kolumn A, 00:00:05.520 --> 00:00:08.100 så visas en rullgardinsmeny. 00:00:08.100 --> 00:00:09.980 Klicka på pilen och leta reda på kommandot 00:00:09.980 --> 00:00:14.630 ”Sortera arbetsblad A till Z” eller ”Z till A”. 00:00:14.630 --> 00:00:17.520 Detta påverkar enbart de data du har valt. 00:00:17.520 --> 00:00:18.950 Tabellen visar nu betyg 00:00:18.950 --> 00:00:22.110 för varje elev, sorterade i alfabetisk ordning. 00:00:22.110 --> 00:00:24.770 För att få ett betygsgenomsnitt för en grupp elever 00:00:24.770 --> 00:00:27.760 markerar du cell B1 till B4 och 00:00:27.760 --> 00:00:31.293 klickar på Sigma-ikonen längst till höger i verktygsfältet. 00:00:32.290 --> 00:00:35.260 Välj Average (Genomsnitt) och tryck på Retur. 00:00:35.260 --> 00:00:36.450 Betygsgenomsnittet visas 00:00:36.450 --> 00:00:39.700 under den sista cell som du har markerat.