WEBVTT 00:00:00.445 --> 00:00:01.360 (lugn musik) 00:00:01.360 --> 00:00:03.480 Vill du filtrera bort vissa data? 00:00:03.480 --> 00:00:05.960 Du kanske till exempel bara vill visa elever 00:00:05.960 --> 00:00:07.660 som har fått ett visst betyg, 00:00:07.660 --> 00:00:10.270 och du kan använda ett filter för att göra precis det. 00:00:10.270 --> 00:00:13.160 Markera först de celler som innehåller elevernas betyg 00:00:13.160 --> 00:00:15.393 och klicka på Filter-knappen i verktygsfältet. 00:00:16.540 --> 00:00:20.200 Klicka sedan på Nytt filter- ikonen överst i första cellen 00:00:20.200 --> 00:00:22.820 för att se alternativen för att filtrera dina data. 00:00:22.820 --> 00:00:26.610 I det här exemplet filtrerar vi ut alla betyg under 90 00:00:26.610 --> 00:00:29.543 med alternativet ”Är större än eller lika med”. 00:00:36.300 --> 00:00:39.690 Sluta filtrera data genom att klicka på Filter-knappen igen 00:00:39.690 --> 00:00:41.063 och rensa inställningarna.