WEBVTT 00:00:01.310 --> 00:00:03.570 Precis som i Google Dokument och Presentationer 00:00:03.570 --> 00:00:05.790 kan du ändra typsnitt, textstorlek 00:00:05.790 --> 00:00:08.140 och textfärg i Google Kalkylark. 00:00:08.140 --> 00:00:09.629 På vänster sida av verktygsfältet 00:00:09.629 --> 00:00:12.570 ser du alternativ för att redigera tal. 00:00:12.570 --> 00:00:16.368 Du kan formatera tal som valuta, procenttal, 00:00:16.368 --> 00:00:19.130 decimaler och mer. 00:00:19.130 --> 00:00:20.770 På höger sida av verktygsfältet 00:00:20.770 --> 00:00:22.280 hittar du Funktioner-knappen, 00:00:22.280 --> 00:00:23.690 som ger dig snabb åtkomst 00:00:23.690 --> 00:00:26.607 till särskilda formler för ditt kalkylark.