WEBVTT 00:00:01.310 --> 00:00:02.970 Google Kalkylark gör det enkelt 00:00:02.970 --> 00:00:05.150 att skapa diagram och grafer av data. 00:00:05.150 --> 00:00:07.960 Vi kan till exempel gå tillbaka till arbetsbladet med elevbetyg 00:00:07.960 --> 00:00:09.120 som vi skapade tidigare. 00:00:09.120 --> 00:00:10.540 Ibland kan det vara till hjälp 00:00:10.540 --> 00:00:12.620 att visa elevernas betyg som ett stapeldiagram. 00:00:12.620 --> 00:00:13.830 För att skapa grafen 00:00:13.830 --> 00:00:16.280 markerar du först de data som du vill visa i grafen. 00:00:16.280 --> 00:00:18.970 I det här fallet är det elevernas namn och betyg. 00:00:18.970 --> 00:00:22.483 Välj sedan Diagram på Infoga- menyn i verktygsfältet. 00:00:24.070 --> 00:00:26.700 Använd Diagramredigeraren för att konfigurera och anpassa 00:00:26.700 --> 00:00:28.526 grafens utseende. 00:00:28.526 --> 00:00:31.109 (glad musik) 00:00:32.500 --> 00:00:34.240 Klicka och dra din färdiga graf 00:00:34.240 --> 00:00:35.873 för att flytta runt den i kalkylarket.