WEBVTT 00:00:00.752 --> 00:00:01.585 (lugn musik) 00:00:01.585 --> 00:00:02.800 Kalkylark kan enkelt delas med andra användare, 00:00:02.800 --> 00:00:05.890 precis som Dokument och Presentationer. 00:00:05.890 --> 00:00:06.923 Klicka på knappen Dela 00:00:06.923 --> 00:00:08.414 i det övre högra hörnet, 00:00:08.414 --> 00:00:11.050 lägg till e-post för användarna 00:00:11.050 --> 00:00:12.903 och välj en behörighetsnivå. 00:00:16.480 --> 00:00:18.060 Du kan även dela ditt kalkylark 00:00:18.060 --> 00:00:19.930 genom att skapa en offentlig länk. 00:00:19.930 --> 00:00:22.180 Klicka på knappen Dela och leta reda på alternativet 00:00:22.180 --> 00:00:23.960 ”Hämta delbar länk”. 00:00:23.960 --> 00:00:26.190 Välj ”Alla med länken” 00:00:26.190 --> 00:00:29.460 och ställ in behörighetsnivån på ”Får visa”. 00:00:29.460 --> 00:00:30.751 Länken kan klistras in 00:00:30.751 --> 00:00:32.859 som en resurs på en Google Site, 00:00:32.859 --> 00:00:35.200 som Material i Google Classroom 00:00:35.200 --> 00:00:38.620 eller länkas till i ett Google Dokument eller en Presentation. 00:00:38.620 --> 00:00:41.320 Det var en snabbgenomgång av Google Kalkylark. 00:00:41.320 --> 00:00:43.683 Gå igenom vad du har lärt dig på nästa sida.