Hjälper miljontals elever och lärare att utveckla teknikkunskaper inför framtiden

Över 65 % av studenterna kommer att arbeta inom yrken som inte ens finns idag¹. Vi vill hjälpa till att förbereda dem inför framtiden genom att skapa intresse för vart datavetenskapen kan ta dem. Därför skapar vi program och ger bidrag till partner som når miljontals elever varje år, med fokus på flickor och andra grupper som i dagens läge är underrepresenterade.

A teacher helping a female student on the computer

Öka utbudet av framtida teknikvetare

I dagens läge tar kvinnor bara 18 % av alla examina i datavetenskap. Det är en minskning från 37 % för trettio år sedan.²

Läs om hur vi främjar mångfald inom datavetenskap
Students sitting around a table

Stöd till organisationer som vill öka tillgången till datautbildning

Samarbete med innovativa partner och finansieringsorganisationer via Google.org för att öka tillgången till utbildning inom datavetenskap.

Se vem vi stöder

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.