Fortsätt till innehåll

Se till att alla elever får möjlighet att lära sig datavetenskap

Tillgången till utbildning inom datavetenskap av hög kvalitet hjälper eleverna att få de kunskaper de behöver för framtiden, inklusive kodning, problemlösning, kreativitet och lagarbete.

Alla elever kan forma framtiden

More than 65% of young people will work in jobs that don’t exist yet—building new technology, advancing artificial intelligence, and designing better ways to analyze data. To succeed in careers across industries, all students need a solid foundation in computer science skills and experience using technology today.

And yet, our research with Gallup has revealed critical inequities in access to computer science education. We are working to address these gaps to give all students—from grade to grad school—the tools, skills, and inspiration to feel confident working with technology.

Inspirera till utforskning

Hjälpa alla elever att se sig som teknikvetare

Vi utvecklar program och aktiviteter som visar eleverna – oavsett bakgrunder och intressen – vad datavetenskap är och som inspirerar dem att använda datorernas kraft för att lösa problem i det verkliga livet.

Öka tillgängligheten och möjligheterna

Utveckla elevernas självförtroende och färdigheter

Alltför många elever är fortfarande underrepresenterade i tekniktunga branscher och karriärer. Våra program öppnar dörrar, så att alla elever får möjlighet att lära sig praktiska färdigheter som de kan använda både nu och i framtiden.

Utrusta eleverna för framtida karriärer

Förbereda eleverna med teknikkunskaper och -expertis

Google tillhandahåller koncentrerade kurser och praktiska erfarenheter för högskolestudenter som saknar fasta datavetenskapsfakultet, så att studenterna får utveckla sina grundläggande färdigheter och får ta del av avancerad undervisning.

Undervisa i datavetenskap med flexibla resurser och support

CS First är en kostnadsfri läroplan som är klar att använda. Alla lärare kan använda den för att introducera datavetenskapen för eleverna. Instruktionsvideor, aktiviteter och kodningsprojekt hjälper eleverna att utveckla färdigheter och få bättre självförtroende samtidigt som de lär sig.

En lärare pratar med barn

Vi är en del av en hängiven och sammansvetsad gemenskap

Google stödjer utbildningsorganisationer och ideella organisationer med det gemensamma målet att förbättra och utöka datavetenskapens möjligheter för eleverna. Tillsammans förbereder vi eleverna genom att ge dem de färdigheter de behöver för att lyckas.