Fortsätt till innehåll

Snabbstartsguide för IT-konfiguration

Med Google Workspace for Education blir det enklare att samarbeta, centralisera organisationen och förenkla arbetsgången inom institutionen.

1 av 8

Skapa ett konto

Besluta vilken Google Workspace-utgåva som passar din institution bäst

Get Google Workspace for Education Fundamentals — communication and collaboration tools to empower teaching and learning. Or upgrade for additional capabilities with Google Workspace for Education Standard, the Teaching and Learning Upgrade, or Google Workspace for Education Plus. Compare Google Workspace Editions and sign up.


Verifiera domänen

När du har registrerat dig får du information om hur du verifierar domänen.

2 av 8 (valfritt)

Definiera en e-postarkitektur

Konfigurera MX-poster

Du verifierar domänen med hjälp av MX-poster och ett direkt e-postflöde till Googles e-postservrar. Konfigurera domänens MX-poster.


Besluta om e-postleverans

I översikten över leveransalternativ hittar du allmän information om e-postleverans.

3 av 8

Besluta om en organisationsstruktur

Med organisationsenheter kan du segmentera användarna och tilldela olika tjänster och behörigheter till olika organisationsenheter. Läs om hur en organisationsstruktur fungerar och få stegvisa anvisningar om hur du lägger till en organisationsenhet.

En tjej som visar ett Google-dokument på en surfplatta för en vän
4 av 8

Skapa konton

Konfigurera användarkonton för elever, lärare och annan skolpersonal

Det går att lägga till användare på några olika sätt, så välj det som är bäst för din institution. Läs om hur du lägger till användare på olika sätt.


Skapa ett eller flera konton

Det enklaste sättet att lägga till användare på är att lägga till konton individuellt med manuell administration. Du kan lägga till upp till 500 användare åt gången genom att ladda upp en CSV-fil.


Synkronisera konton för stora institutioner automatiskt

Med Google Workspace Directory Sync kan du administrera användare, grupper och kontakter automatiskt utifrån användardata på LDAP-servern.

5 av 8

Integrera Google Workspace i undervisningen

Samla undervisning och inlärning på ett och samma ställe med Classroom

Med Classroom kan lärare och elever kommunicera, hålla ordning på arbeten och spara tid. Hjälp lärarna att komma igång genom att skapa en klass i Classroom.

Integrera Google Workspace med den befintliga lärplattformen med hjälp av Course Kit

Med Course Kit kan lärare skapa uppgifter, ge feedback och dela kursmaterial på den lärplattform som de redan använder. Konfigurera Course Kit.

6 av 8

Autentisera konton

Konfigurera enkel inloggning

Konfigurera enkel inloggning om du integrerar konton med andra tjänster hos institutionen.


Konfigurera lösenordsåterställning

Konfigurera lösenordsåterställning för att se till att användarna kontaktar rätt team om de inte kan logga in.

7 av 8

Migrera data

Datamigreringar kan utföras på serversidan eller klientsidan. Du hittar mer information om hur du migrerar organisationens data i migreringsguiderna.

8 av 8

Aktivera tjänster

Nu när konfigurationen är klar kan du titta närmare på och utforska vad du kan göra med Google Workspace.

  • Gmail logo

Gmail

Konfigurera ett e-postsystem för hela institutionen eller skicka e-post säkert via Gmail. Aktivera Gmail.

  • Google Drive-logotyp

Drive

Lagra och ordna uppgifter, dokument eller kursplaner på ett säkert sätt och kom åt dem från valfri enhet. Aktivera Drive.

  • Google Kalender-logotyp

Kalender

Dela kalendrar eller skapa en gemensam kalender med andra medlemmar så att ni enkelt kan hålla koll på olika scheman. Aktivera Kalender.

  • Google Jamboard logo

Jamboard

Skissa och samarbeta på en interaktiv kanvas på datorn, mobilen eller surfplattan. Aktivera Jamboard.

  • Logotypen för Google Sites

Sites

Skapa webbplatser, förvara kursplaner, fördjupa utvecklingsfärdigheter och låt kreativiteten flöda med detta lättanvända webbverktyg. Aktivera Sites.

  • Google Meet-logotyp

Google Meet

Kommunicera virtuellt via säkra videosamtal och videomeddelanden så att undervisningen kan fortsätta utanför skoltid. Aktivera Google Meet.

  • Google Groups logo

Grupper

Uppmuntra till kommunikation och samtal genom att skapa och delta i gruppforum. Aktivera Grupper.

  • Google Vault logo

Arkiv

Lägg till användare, hantera enheter och konfigurera säkerhet och inställningar så att din data alltid är skyddad. Aktivera Arkiv.

  • Logotyp för Googles tilläggstjänster

Tilläggstjänster

Styr användarnas åtkomst till flera tilläggstjänster, som YouTube, Blogger, Google Analytics med flera. Anpassa upplevelserna för användaren genom att ställa in åtkomst till vissa Google-tjänster baserat på ålder. Aktivera tilläggstjänster.

Students in a lecture hall looking intently in room filled with students.
Uppgraderade utgåvor

Lägg till förbättrade funktioner

Förvandla undervisningsmiljön med förbättrade säkerhetsfunktioner och premiumverktyg för samarbete i Education Standard, Teaching and Learning Upgrade eller Education Plus.

Få hjälp med att konfigurera Google Workspace

Visa implementeringsguide

Få mer detaljerad information om hur du konfigurerar Google Workspace for Education. Ladda ned implementeringsguiden (PDF-fil).

Kontakta en expert

Skapa en implementeringsguide med personlig hjälp från Google for Education-experter eller låt dem sköta implementeringen. Kontakta en expert.

Besök hjälpcentret

Om du har fler frågor om hur du konfigurerar Google Workspace hittar du svaren i hjälpcentret för administratörer.

Fortsätt utforska