Partner och förmånstagare

Vi samarbetar direkt med innovativa organisationer och stöder ideella organisationer via Google.org för att öka tillgången till datautbildning och ge alla elever tillgång till kunskaper de behöver inför framtiden.

Utöka tillgången bland elever

4-H National Council

Ledarskapsutbildning för ungdomar genom praktiska projekt inom vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik samt jordbruk, medborgarskap och mycket annat.

American Library Association (ALA)

Erbjuder ledarskap för bibliotekspersonal för att säkerställa allas tillgång till information.

Anita Borg Institute

En ideell organisation som arbetar för att rekrytera, behålla och föra fram kvinnor i teknikvärlden.

Black Girls Code

Ger flickor med afrikanskt ursprung möjlighet att öka sina datakunskaper med fokus på ledarskap.

Boys & Girls Clubs of America

En organisation som erbjuder kvällsprogram för att hjälpa ungdomar att lyckas.

Code.org

En ideell organisation som arbetar med att öka tillgången till datavetenskap för underrepresenterade elevgrupper.

Code Next

Ett initiativ som syftar till att stödja nästa generation av teknikledare med afrikanskt och latinamerikanskt ursprung.

Girls Who Code

Kostnadsfria kvälls- och sommarprogram som syftar till att erbjuda flickar datorkunskaper.

Level Playing Field Institute

Program som syftar till att avlägsna hinder och fördomar i utbildning inom vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik samt främja talanger i underrepresenterade grupper.

MIT App Inventor

Ett kostnadsfritt webbverktyg som hjälper nybörjare att bygga mobilappar som påverkar deras värld.

National Center for Women and Information Technology (NCWIT)

En ideell organisation som arbetar för att öka flickors och kvinnors deltagande i datasektorn.

National Girls Collaborative Project

Ett program som sammanför amerikanska organisationer som arbetar med att uppmuntra flickor att satsa på karriärer inom vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik.

Scratch

Ett kostnadsfritt programmeringsspråk och den största kreativa programmeringsgruppen för barn.

Technovation

Ett globalt teknik- och entreprenörsprogram för flickor i åldrarna 10–18 år.

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.