Dynamic Learning Project

Det här projektet är en del av vår insats för att hjälpa utsatta samhällen uppfylla förväntningarna på teknik, både i klassrummet och efter skolan. Eftersom tekniken har en viktig och ofrånkomlig roll inom utbildning vill vi hjälpa fler lärare och elever att dra nytta av den.

Stödja lärare

Tekniken i sig kan inte rädda eller förbättra utbildningen, men den kan vara ett kraftfullt verktyg för lärare som vet hur de ska använda den. Men i dag har lärare inte alltid tillgång till den utbildning de behöver för att lära sig att använda tekniken på effektiva och meningsfulla sätt, särskilt om de arbetar på underfinansierade skolor.¹

Till att börja med ger Google.org ett bidrag till Digital Promise för att sponsra hängivna ledare på underfinansierade skolor.² Vi hoppas att det här pilotprogrammet ska bidra till dialog om vad skolor behöver för att lyckas integrera teknik i klassrummet.

Integrerad vägledning

Heltidsvägledare på alla skolor ger personligt stöd för att hjälpa lärarna att använda teknik på nya och omvälvande sätt.

Hållbar innovation

Vägledaren och rektorn samarbetar för att se till att kunskapen sprids i hela skolan och i samhället i stort.

Teknikagnostiker

Det här pilotprojektet kräver ingen särskild teknik eller särskilda verktyg, utan syftar till att hjälpa lärarna att få ut mer av vad de har.

Programmets givare


Är du intresserad av att få detta på din skola?

Inskickade formulär granskas endast av Digital Promise.

Meddela oss

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.