På Amherst Central Schools uppmuntras samarbete mellan årskurserna och i hemmet

Utmaning

Amherst Central Schools ville införa verktyg som gör det möjligt för elever och personal att samarbeta och dela idéer i flera klassrum och årskurser, både i skolan och hemma. Skolorna behövde även ersätta sitt gamla klumpiga system för e-post med en ny plattform.

"Inlärning ska vara en social och samarbetsbaserad process. Andra enheter som vi utvärderade var avsedda att vara enskilda enheter och främjade inte samarbete på samma sätt som Chromebook."

Anthony Panella, biträdande föreståndare för läroplan och undervisning, Amherst Central Schools

Lösning

År 2010 valde Amherst Central Schools Gmail som e-postsystem och införde G Suite for Education för alla elever och lärare. En kort tid senare drog skoldistriktet igång ett testprojekt för enheter och delade ut Chromebook-datorer till skolorna i distriktet. I dag finns det vagnar med en Chromebook till var och en i klassrummen för elever mellan 8 och 18 år. Lärarna kan dela med sig av resurser och bästa metoder och eleverna uppmuntras att samarbeta och arbeta i grupper tack vare kombinationen av G Suite for Education med Chromebook-datorer. Ungefär 70 % av skolorna i distriktet har för närvarande en Chromebook per elev. Målsättningen är att det ska finnas en Chromebook per elev i varje skola i skoldistriktet till hösten 2018.

Organisationsprofil

Amherst Central Schools, som ligger i den största förorten till Buffalo i New York, är kända för sina musik- och konstprogram. I distriktets fyra skolor går 2 900 elever i åldrarna 6–18 år. Målet för Amherst Central Schools är att förbereda den blandade elevkåren inför lyckade framtida karriärer och bli produktiva samhällsmedborgare.

Produkter som används

Ladda ned

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.