Arlington Independent School District ökar tillgängligheten

Utmaning

AISD ansträngde sig för att använda teknik som en del i sin strategi, men föll på samarbetet. Informationsutbyte innebar mycket e-post fram och tillbaka med bilagor skapade i olika versioner av Microsoft Word. Åtkomst och delning av dokument under lektioner tog upp värdefull undervisningstid. Distriktet stod också inför utmaningen att verkligen integrera teknik i undervisning och lärande. Skolorna hade datorsalar med PC- och Mac-datorer samt netbooks, iPads och bärbara datorer i klassrummen, men lektionsplanerna integrerade inte enheterna och tekniken i undervisningen. För två år sedan godkände Arlingtons invånare ett bidrag för mer teknik i de lokala skolorna, främst genom flera enheter i klassrummen för elever och lärare. AISD använde de nyinsamlade medlen till att skapa en minimistandard för tekniktillgång i varje klassrum med prioritet för ytterligare enheter som eleverna använder dagligen.

"Tack vare Google kan vi övergå till att ändra och omdefiniera [undervisning och inlärning] med möjligheterna att dela, samarbeta och få feedback mellan olika grupper. Nu har vi konkreta strategier och verktyg för att nå våra mål."

Barry Fox, ansvarig för teknik i undervisningen

Lösning

Arlington Independent School District (AISD) valde Chromebook till eleverna i årskurs 3–12 eftersom de inte kostar för mycket, är lätta att använda, har lång batteritid och kan uppfylla elevernas behov oavsett skola eller årskurs. När Chromebooks introducerades tog lärarna initativ till att använda G Suite for Education. Administratörerna förstod snabbt hur effektivt och lätt det var att använda tekniken när de såg hur de som började använda Google tidigt utnyttjade den i sina klassrum. Nu används G Suite for Education på alla nivåer. Att det är så enkelt att använda G Suite for Education har underlättat spridningen. ”Lärarna delar dokument med eleverna på ett ögonblick tack vare direktlänkar och Google Classroom”, säger Barry Fox, chef för teknik i undervisningen på AISD. ”Eleverna hakar på och skapar och arbetar i små grupper. Graden av samarbete har ökat enormt”. ”Mellan 50 000 och 80 000 dokument skapas en genomsnittlig vecka under skolåret”, säger Jim Holland, specialist på teknik i undervisningen på AISD. ”Numera förväntar sig alla att använda Google. Alla användare, vare sig elever, lärare eller administratörer, förväntas kunna sin inloggning på Google eftersom så många moment är kopplade till plattformen.”

Organisationsprofil

Arlington Independent School District (AISD), i storstadsområdet Dallas-Forth Worth-Arlington i norra Texas, har över 64 000 elever i förskoleklass till årskurs 12. Distriktet fokuserar på att utveckla elevernas forskningskunskaper och förbereda dem för framtida framgångar genom varierande inlärningsupplevelser och teknikfyllda miljöer. AISD använder en modell som kallas SAMR för att förvandla undervisning och lärande. Ett av målen i den strategiska planen är att använda teknik för att främja kritiskt tänkande, kreativitet och prestation.

Produkter som används

Ladda ned

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.