Bloomington Schools förändrar lärandet med hjälp av G Suite och Chromebook

Utmaning

Bloomington Public Schools ville nå alla elever genom en miljö med en enhet per elev för att förbereda dem inför framtida framgångar. BPS hoppades också att inlärningen skulle förbättras genom anpassad undervisning och en bredare uppsättning undervisningsresurser. År 2009 infördes G Suite for Education via ett testprogram och övriga lärare uppmuntrades att använda det. Populariteten växte naturligt och BPS insåg snart behovet av teknikverktygen i hela distriktet.

"En anledning bakom vårt beslut att ge en enhet till varje elev är att vi vill jämna ut skillnaderna så att alla får samma tillgång till utbildningsverktyg."

Sean Beaveron, biträdande tekniksamordnare, Bloomington Public Schools

Lösning

Efter att BPS införde G Suite for Education siktade man på en miljö med en enhet per elev. År 2013 lanserade BPS en ny teknikplan med Chromebook-datorer. När alla elever har enheter börjar de skapa innehåll. De samarbetar mer. Lärarna har också dragit nytta genom att kunna erbjuda en rikare inlärningsupplevelse. Vissa lärare har skapat bokbloggar med Google Sites, så att eleverna kan blogga om vad de läser och dela innehåll på webbplatser och med andra skolor. Med hjälp av Chromebook och G Suite kan lärare göra undervisningen mer praktisk och flexibel och ge eleverna verktyg för inlärning och samarbete.

"Enkelheten innebär att vi lärare får mer tid att fokusera på eleverna."

Katrina Mezera, samordnare för teknikprojekt, Bloomington Public Schools

Organisationsprofil

Staden Bloomington, bara 20 km söder om Minneapolis i Minnesota, har en blandad grupp elever i 19 offentliga skolor. Bloomington Public Schools (BPS) har som mål att ge alla elever förmåga att klara sig bra i en föränderlig värld. BPS ger eleverna aktuella kunskaper och en passion för lärande genom flexibla inlärningsmodeller, teknikfyllda miljöer och partnerskap med lokalsamhället.

Produkter som används

Ladda ned

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.