På Brown University skapas samarbete mellan fritänkare

Utmaning

Studenter, lärare och personal vid Brown University saknade ett sammanhållet effektivt kommunikationssystem och hade otillräckliga lagringskvoter på bara 200 MB per e-postkonto. Det innebar att användarna ständigt behövde tömma sina inkorgar och ta bort stora bifogade filer. Universitetet behövde uppgradera sin e-postserver och det skulle bli dyrt. Dessutom behövdes ett sätt att samarbeta som fungerade överallt, oavsett om det gällde att dela idéer eller arbeta med projekt.

"Jag kan inte komma ihåg hur vi gjorde grupparbeten innan vi hade Google."

Hong Chau, undervisningsplanerare, Brown University

Lösning

Med G Suite fick de ett smidigt system med flera fördelar: e-post, samarbetsverktyg, stor lagringskapacitet, säkerhet, enkel intern felsökning och kontinuerliga uppdateringar. Det innebär besparingar på över 800 000 USD årligen under fem år och sparade miljoner i serveruppgraderingskostnader. Efter examen kan studenterna dessutom ta med sig e-post, kalendrar och filer och behålla starka band till universitetet även som alumner.

Organisationsprofil

Brown University grundades 1764 i Providence, Rhode Island, och är det sjunde äldsta universitetet i USA. Universitetet är känt för en öppen läroplan som uppmuntrar studenterna att skapa anpassade examina utifrån enskilda intressen.

Produkter som används

Ladda ned

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.