Del Mar Union har förbättrat elevernas skrivförmåga markant

Utmaning

Ledningen på Del Mar insåg att de behövde ge eleverna egna datorer efter att ha samarbetat med lärare för att utveckla ett effektivare sätt att lära eleverna att skriva. Del Mar följer Common Core State Standards, som betonar användningen av teknik för att främja kritiskt tänkande, kommunikation, samarbete och kreativitet. Ledningsgruppen för DMUSD ville förändra utformningen av lektionerna.

"Användningen av Chromebooks med G Suite har varit anmärkningsvärd. Faktum är att antalet elever som nått den högsta nivån i delstatens prov i skriftlig förmåga har fördubblats sedan vi introducerade Chromebook-datorer."

Stephanie Sullins, Lärare, Del Mar Union School District

Lösning

Att det är så smidigt att använda G Suite for Education på Chromebook var en viktig anledning till att Del Mar började använda Chromebook i klassrummen. Efter att ha testat ett antal surfplattor och datorer bestämde sig Del Mar för att Google Chromebook var mest praktiskt och prisvärt för deras ändamål.

Organisationsprofil

Del Mar Union School District (DMUSD) har 4 400 elever på åtta skolor i San Diego i Kalifornien. Eleverna kommer från många olika typer av bakgrunder och distriktet har en historia av goda akademiska resultat med det högsta akademiska resultatindexet i regionen och det tredje högsta i Kalifornien. Del Mar fokuserar starkt på åtagandet att ge eleverna en grund för att lyckas med de höga akademiska kraven och förbereda dem för en modern arbetsplats, med betoning på skriftlig framställning, presentation och gemensam inlärning.

Produkter som används

Ladda ned

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.