Georgetown University skapar kontakt mellan campus och samhället runtomkring

Utmaning

Georgetowns IT-resurser var fragmenterade och i behov av uppgraderingar. Studenter, lärare och personal kände ofta att tekniken höll dem tillbaka i stället för att hjälpa dem. De använde flera (och inaktuella) verktyg för kalendrar, e-post och fillagring, vilket försvårade arbetet med att boka möten, dela information och samarbeta.

"Vi brukade ägna alla våra resurser åt att se till att allt hölls i gång och vi hade inte tid att jobba med att tillhandahålla bättre funktioner. Nu bara fungerar allt!"

Marty Johnson, ansvarig för företagstjänster, identitet och samarbete

Lösning

Med G Suite for Education kunde de sluta använda sina föråldrade system och spara pengar och IT-resurser. Georgetown har nu en enkel och enhetlig uppsättning verktyg för e-post, lagring, kalender och samarbete. Dessutom får alla alumner Google-konton på livstid så att de kan hålla kontakten med universitetet.

Organisationsprofil

Georgetown University i Washington, D.C. grundades 1789 och är det äldsta katolska institutet för högre studier i USA. Dess studenter och lärare kommer från olika bakgrunder, trosinriktningar och kulturer. Georgetown lever upp till sitt motto, Ultraque Unum (Båda i ett) genom att uppmuntra studenterna att bli ledare som hjälper andra.

Produkter som används

Ladda ned

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.