Lee County Schools anpassar inlärningen med hjälp av lösningar från Google

Utmaning

Delstaten Florida ligger i framkant när det gäller digitalt lärande, och nya delstatliga påbud uppmuntrar skolorna att byta från pappersbaserad till digital undervisning. School District of Lee County behövde ge eleverna teknik som gav dem möjlighet att läsa digitala läroböcker, göra hemuppgifter digitalt och göra efterforskningar på nätet. De ville också ge lärarna verktyg för videor, interaktiva aktiviteter och delade dokument i lektionsplanerna utan att öka budgeten.

"G Suite for Education förändrar lärarnas sätt att undervisa eftersom de snabbt kan se när eleverna får kämpa och anpassa innehållet efter detta."

Dwayne Alton, Ansvarig för IT-support, School District of Lee County

Lösning

School District of Lee County inledde ett pilotprojekt med G Suite for Education och införde 2 000 Chromebook-enheter för ett år sedan. I dag använder hela distriktet G Suite och Google Classroom, och högstadieskolorna har tagit i drift 18 000 Chromebook-enheter. Lärare som tidigare hade använt G Suite fungerade som mentorer för andra och berättade om de bästa metoderna de hade lärt sig under pilotprojektet. Distriktet införde dessa tre tekniker utan tilläggsbudget eller teknisk support.

Organisationsprofil

School District of Lee County ligger på Floridas sydvästra kust och har 94 000 elever och 12 000 anställda. Distriktets 120 skolor inkluderar 44 låg- och mellanstadieskolor, 16 högstadieskolor, 13 gymnasieskolor och flera specialskolor och friskolor. Distriktets uppdrag är att uppmuntra varje elev att nå sin fulla potential.

Produkter som används

Ladda ned

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.