Warwickshire College Group tar internationella experter till klassrummet med Google for Education

Utmaning

För två år sedan hade WCG:s studenter tillgång till G Suite, men lärarna hade bara tillgång till Gmail. Färre än 200 av över 15 500 studenter använde Google Drive, till stor del därför att lärarna inte hade tillgång till G Suite, så de uppmuntrade inte studenterna att använda det. ”Vi hade apparnas Rolls-Royce, men lärarna visste inte hur de skulle hjälpa studenterna att använda G Suite och utnyttja dess kapacitet”, säger Yousef Fouda, IT-chef på WCG. Lärarna var nöjda med att använda Microsoft Office och Outlook, så de funderade inte på att byta system. Fouda såg möjligheten att använda tekniken på ett effektivare sätt för att spara tid för lärarna och erbjuda studenterna fler samarbetsbaserade inlärningsmöjligheter.

"Classroom-appen har inneburit en omvälvning eftersom eleverna kan studera var de än är."

Paul Rabone, professor i ellära och rugby, Warwickshire College Group

Lösning

Fouda behövde inte fundera länge på hur han skulle nå sitt mål att skapa ett teknikkunnigt ekosystem: han lanserade G Suite for Education för lärarna, införde Google Classroom på alla campus och driftsatte Chromebook-enheter för lärare och studenter. Eftersom eleverna redan använde G Suite for Education och lärarna kände till Gmail, uppfyllde lösningen WCG:s mål att införa teknik som gör det möjligt för studenter och lärare att hålla kontakten, arbeta och dela saker. Google Hangouts, Drive och Google+ uppfyller målen perfekt. Användningen av G Suite for Education spreds snabbt och organiskt på campusen. Fouda introducerade G Suite for Education för ungefär 100 lärare, och de uppmuntrade 600 lärare till att anta tekniken. Nu är 4 000 studenter och lärare aktiva på G Suite varje dag, en dramatisk ökning från 200 studenter för två år sedan.

Organisationsprofil

Warwickshire College Group (WCG) ligger i The Midlands i Storbritannien och erbjuder en tvåårig högskoleutbildning för elever med gymnasieexamen innan de bestämmer vad de vill studera på universitetet. Högskolan har över 15 500 studenter på de sex campusen och har ungefär 1 700 anställda. WCG:s mål är att uppmuntra studenterna att utveckla en innovativ entreprenörsanda.

Ladda ned

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.