Canberra Public Schools ser till att eleverna kan ”studera var de än befinner sig” med G Suite for Education och Chromebook

Utmaning

För att kunna erbjuda en stark teknisk infrastruktur och förbättra utbildningen i hela distriktet kopplade Australian Capital Territory Education Directorate alla offentliga skolor i Canberra till ett centralt nätverk med en bredbandsanslutning till internet. Men skolsystemet var svårt att använda och gick inte att skala om till mobilenheter. Dessutom var många av skolans bärbara datorer långsamma och föråldrade. Det behövdes ett nytt system och datorer som var snabba och enkla att använda för att engagera eleverna i samarbetsinriktat lärande – i skolan, hemma och överallt där de behövde åtkomst.

"Chromebook och G Suite har hjälpt oss att förenkla tekniken så att våra lärare kan fokusera på det viktigaste: att ge alla elever undervisning av hög kvalitet varje dag."

Dan Bray, Programansvarig, e-utbildning, ACT Education Directorate

Lösning

År 2014 gjorde ledningen ett pilottest med G Suite och Chromebook på sex grundskolor. G Suite var enkelt för lärare och elever att använda, och Chromebook var prisvärd och synkroniserad med distriktets trådlösa system. Pilottestet var mycket lyckat och elever, föräldrar och lärare välkomnade en ny värld av utbildningsmöjligheter. Sedan dess har G Suite och Chromebook införts i hela distriktet. Nu samarbetar eleverna entusiastiskt i en säker e-utbildningsmiljö. De kan faktiskt lära sig överallt.

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.