Huntsville Independent School District minskar digitala klyftor med Google for Education

Bakgrund

Huntsville Independent School District (HISD) är ett kommunalt skoldistrikt i Huntsville, Texas med 6 300 elever mellan 3 och 18 år uppdelade på 9 skolor. Distriktet fokuserar på att ge en bred utbildning, inklusive tillgång till yrkesförberedande utbildning, för att ge eleverna möjlighet att lyckas i framtiden. HISD eftersträvar särskilt att ge stora möjligheter och tillgång till webbresurser för att överbrygga den digitala klyftan inom en elevgrupp där 70 % kommer från familjer med låga inkomster.

”Det finns nu många tillfällen för mig att anpassa min lektionsplanering med extra aktiviteter och delade undervisningsmoment som hjälper gruppen eller enskilda individer att fördjupa sig i ett ämne. Den här flexibiliteten blir möjlig tack vare Chromebook.”

Charly Baker, Mattelärare på mellanstadiet, Huntsville Independent School District

Utmaning

HISD ville förändra hur undervisningen hölls och använda tekniken effektivt för att förbättra elevernas engagemang och inlärning. Distriktet hade inte tillgång till utbildningsresurser online för alla skolor och elever. Om lärarna ville använda teknik i sin undervisning var de tvungna att först boka ett labb som alltid var överbokat. Det första steget för HISD blev att investera ordentligt i Wi-Fi-infrastrukturen och lägga grunden för att använda utbildningsresurser online i klassrummen.

Kostnaden för maskinvaran var också ett stort problem. Distriktets IT-team kämpade med att hantera en server som ständigt hade problem och drabbades av virus. Det värsta var att pengar som hade kunnat användas till att köpa in nya enheter åt eleverna gick åt till underhåll.

Amy Mayer, Director of Staff Development and District Initiatives för HISD, förklarar: ”Vi behövde snabbt en kostnadseffektiv, underhållssnål metod för att använda teknik på daglig basis.”

Lösning

Den enkla tillgången till onlineresurser, det låga priset och tåligheten gjorde Chromebook till det perfekta valet för HISD, som började med 350 Chromebook-datorer i högstadie- och gymnasieskolor 2012. Chromebook är Googles laptop med Chrome OS. Det är en snabb, bärbar och säker enhet som eleverna kan använda för att ansluta till internet, hitta utbildningsresurser, samarbeta och lära sig.

Distriktet registrerades också för G Suite for Education, en webbaserad produktivitetssvit med e-post, kalender och dokument som är gratis för skolor. Det innebar att den dyra Exchange-servern som krävde så mycket underhåll inte längre behövdes, och tid och resurser kunde användas till annat.

”En enhet där allt lagras online och som startar supersnabbt innebär att lärarna kan använda den i klassrummet direkt om de tycker att det är lämpligt. Med tanke på hur mycket det kostar med programvarulicenser, servrar och löpande underhåll för vanliga laptoppar blev vi överväldigade av hur kostnadseffektiv och praktisk Chromebook är”, tillägger Mayer.

Fördelar

Huntsville har nu mer än 800 Chromebook-datorer och fortsätter att köpa in fler. Eftersom det bara tar några sekunder att starta en Chromebook och den ger enkel åtkomst till G Suite och resurser online gick det utan problem att introducera dem till personal och elever och de är enkla att hantera redan från början.

”Effekten av Chromebook i våra klassrum och bland lärare och föräldrar har varit fantastisk. Vi har haft föräldrar som bokstavligen brustit ut i tårar av tacksamhet över att barnens skola kan tillhandahålla något så potentiellt livsförändrande som de inte hade råd att ge – tillgång till onlineresurser för inlärning både i skolan och hemma.”

Amy Mayer, Ansvarig för personalutveckling och distriktsinitiativ, Huntsville Independent School District

Elevdriven inlärning

Möjligheten att använda onlineresurser har också gjort inlärningen mycket mer elevcentrerad och elevdriven. Tidigare var eleverna beroende av lärarna för att få svar och information, men nu kan de undersöka ämnen självständigt. När de vänder sig till lärarna är det inte längre för att få faktauppgifter utan för att ställa djuplodande, kreativa frågor. Det material som studenterna producerar blir också utförligare.

Ett exempel är projektet Power for Food, där eleverna fick föra näringsdagbok i sju dagar för att förstå vilket näringsintag de har. Brenda Schulz, som undervisar i matematik i sjunde klass, förklarar: ”Det var mycket intressant att se hur engagerade barnen blev i projektet. Om det hade gjorts med papper och penna hade det bara varit en tabell eller ett stycke från en bok, men med hjälp av Chromebook och G Suite kunde eleverna utveckla mer avancerade projekt med detaljerade undersökningar, bilder och video.”

Fler resurser för lärare

Med Chromebook får lärare dessutom större flexibilitet i lektionsplaneringen. Matteläraren Charly Baker förklarar: ”Chromebook har utmanat mig att tänka i nya banor med min undervisning. Det finns nu många tillfällen för mig att anpassa min lektionsplanering med extra aktiviteter och delade undervisningsmoment som hjälper gruppen eller enskilda individer att fördjupa sig i ett ämne. Den här flexibiliteten blir möjlig tack vare Chromebook.”

Bättre tillgång till utbildning – när som helst och var som helst

Eleverna får också ta med sig Chromebook-datorer hem. För vissa av dem var det första gången de hade tillgång till sådan teknik och sådana resurser utanför klassrummet. Med Google Dokument får eleverna tillgång till alla dokument de skapat under lektionen var de än är och kan fortsätta att arbeta hemma. Tillgängligheten gör särskilt stor skillnad för elever som försöker balansera ekonomiska behov, som att försörja sin familj med deltidsarbete, och studier. Susan Cason, som undervisar i matematik på gymnasienivå, berättar: ”En av mina elever har ett deltidsjobb som bidrar till familjens försörjning. Hans betyg blev sämre eftersom han alltid arbetade efter skolan. Tack vare Chromebook kan han hinna med allt skolarbete under dagen på ett mer produktivt sätt, eller hemma när han har jobbat klart. Han kan också komplettera sitt lärande genom att titta på videor online. Tack vare detta har hans betyg förbättras.”

Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.