Dynamic Learning Project

Lärare får tillgång till den utbildning och det personliga stöd de behöver för att använda teknik på ett meningsfullt sätt med sina elever tack vare modellen för personlig teknisk handledning från Dynamic Learning Project.

En lärare lutar sig över en elev framför en Chromebook.

Stödja lärare

Teknik kan vara ett kraftfullt verktyg för lärare som vet hur man använder den. Dagens lärare – särskilt i fattiga skolor – har däremot inte alltid tillgång till utbildningen de behöver för att de ska kunna använda tekniken på effektiva och meningsfulla sätt.¹

Digital Promise skapade Dynamic Learning Project med stöd av Google i syfte att utveckla handledningsprogram om utbildningsteknik för skolor i utsatta områden. Handledarna ger lärarna det stöd de behöver för att använda teknik på omvälvande sätt i klassrummet och på andra områden.

Två lärare samtalar medan en av dem pekar på tavlan.

Anpassade resurser

Dynamic Learning Project tillhandahåller skräddarsydda utbildningar, verktyg och resurser för handledare och rektorer.

En bild på ett staket utanför en skola med en banderoll där det står ”Skolan är en del av Dynamic Learning Project”.

Förändring som genomsyrar hela skolan

Handledare uppmuntrar till nya tankebanor i verksamheten genom personligt stöd och samarbete.

Två kvinnor samtalar i skolmiljö framför en Chromebook.

Förgrening genom skoldistriktet

Dynamic Learning Project jobbar tillsammans med skol- och distriktschefer för att säkerställa att handledningen leder till att eleverna uppfyller läromålen.

Programmets givare

Logotyp för Digital Promise

Logotyp för EdTechTeam

Google for Education-logotyp

Få Dynamic Learning Project i din skola

Inskickade formulär granskas endast av Digital Promise.


Tack för att du registrerade dig!

Vi vill gärna veta vad du är intresserad av.