Information om sekretess och säkerhet

Googles målsättning är att ordna informationen i världen och göra den tillgänglig och användbar överallt. Att se till att lärare och elever överallt har möjlighet att samarbeta och har tillgång till teknik passar perfekt med det målet.

Det är därför vi erbjuder lärare effektiva lösningar som är prisvärda och enkla att använda. Vi vet att man vinner förtroende genom att skydda lärarnas och elevernas integritet och tillhandahålla de bästa säkerhetsåtgärderna. På den här sidan berättar vi om våra integritets- och säkerhetsåtaganden i klartext.

Vad innehåller grundutbudet i G Suite for Education?

Bastjänsterna i G Suite for Education är hjärtat i Googles utbildningserbjudanden för skolor. Bastjänsterna är Gmail (inklusive Inbox by Gmail), Arkiv, Classroom, Dokument, Drive, Formulär, Grupper, Kalender, Kalkylark, Kontakter, Presentationer, Sites och Talk/Hangouts. Dessa tjänster tillhandahålls enligt avtalet för G Suite for Education.

Skolor kan använda G Suite-tjänster i enlighet med COPPA och FERPA. G Suite-tjänster innehåller inga annonser och använder inte elevernas uppgifter i annonseringssyfte.

Fler än 50 miljoner elever, lärare och administratörer i nästan alla länder i världen använder G Suite för att lära sig saker och för att samarbeta. Vi har åtagit oss att skydda och värna om alla våra användares integritet, inklusive elevernas.

Tänk på att det finns tilläggstjänster utanför G Suite-tjänsterna som användare av G Suite kan komma åt. Dessa tjänster regleras inte av sekretessavtalet Student Privacy Pledge eller avtalet för G Suite, så vi kan använda elevuppgifter på sätt som vi inte skulle göra i tjänsterna i G Suite. Tilläggstjänsterna kan till exempel visa annonser, och Google kan använda informationen i tilläggstjänsterna till att förbättra dem. Google använder inte några personliga uppgifter (eller några uppgifter som är kopplade till ett Google-konto) från G Suite-användare i låg- och mellanstadiet (grund- och gymnasieskolor) för att rikta annonser. Se sekretessmeddelandet för G Suite, Googles användarvillkor och Googles sekretesspolicy. Läs mer om skillnaderna mellan tjänsterna och tilläggstjänsterna nedan.

Läs mer om G Suite-tjänster och tilläggstjänster Läs vårt avtal för G Suite (Googles avtal med skolor gällande G Suite-tjänsterna)

School

Äger Google skolans eller elevernas uppgifter?

Nej. Google äger inte några kunduppgifter i grundutbudet i G Suite. Det står i våra avtal (under Immateriella rättigheter).

Vi erbjuder effektiva, lättanvända verktyg och översikter som hjälper administratörer att hålla koll på organisationens tjänster, användning och data. Vi behåller bara dina personliga uppgifter så länge du ber oss att göra det. Om en utbildningsavdelning, en skola eller ett universitet beslutar sig för att inte längre använda Google gör vi det enkelt för dem att ta med sin data.

Läs mer om hur du tar bort data från Google Läs avtalet (avsnittet om "immateriell egendom")
Information Sharing

Säljer Google skolans eller elevernas uppgifter till tredje part?

Nej. Vi säljer inte dina uppgifter från G Suite till tredje part och vi delar inte personliga uppgifter som placerats i våra system med tredje part, utom i de få undantagsfall som beskrivs i avtalet för G Suite och vår sekretesspolicy, till exempel när du ber oss att dela den eller när vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Mer om informationsdelning
No Ads

Förekommer annonser i G Suite?

Nej. Det förekommer inga annonser i bastjänsterna för G Suite. Utanför bastjänsterna i G Suite kan andra Google-tjänster visa annonser i enlighet med sekretessmeddelandet för G Suite. Google använder inte några personliga uppgifter (eller några uppgifter som är kopplade till ett Google-konto) från G Suite-användare i låg- och mellanstadiet (grund- och gymnasieskolor) för att rikta annonser.

Läs vårt avtal för G Suite (Googles avtal med skolor gällande G Suite-tjänsterna) Läs sekretessmeddelandet för G Suite Läs mer om sekretess

Hur efterlevs den allmänna dataskyddsförordningen i G Suite for Education?

Våra användare kan förlita sig på att Google efterlever den allmänna dataskyddsförordningen i alla tjänster i G Suite for Education. Läs mer på webbplatsen för den allmänna dataskyddsförordningen. Där finns bland annat tips på hur du förbereder inför den allmäna dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018.

Hur skyddar Google data?

Vi är fast beslutna att skydda dina uppgifter, dig och din skola från försök till obehörig åtkomst. Våra system är bland de säkraste i branschen och vi står kraftfullt emot olagliga försök att komma åt våra kunders data.

I Googles datacenter används maskinvara med ett anpassat förstärkt operativ- och filsystem. Varje system har optimerats med avseende på säkerhet och resultat. Eftersom Google kontrollerar hela maskivarustacken kan vi snabbt bemöta hot eller svagheter som kan uppstå.

Google krypterar Gmail (inklusive bilagor) och Drive-data medan den är i rörelse. Detta säkerställer att dina meddelanden är säkra inte bara när de rör sig mellan dina och Googles servrar, utan även när de rör sig mellan Googles datacenter.

Mer om säkerhet
Reliable tools

Hur ser Google till att deras verktyg är tillförlitliga?

Vår beprövade infrastruktur hanterar mer än 100 miljarder sökfrågor varje månad och anpassar tjänster som Gmail till hundratals miljoner användare med 99,978 % tillgänglighet och inga schemalagda driftstopp. Vi har fler än 450 heltidsanställda tekniker, världens främsta experter inom säkerhet, som jobbar med att skydda din information.

Mer om tillförlitlighet
Security practices

Vilka tredje parter har granskat Googles säkerhetsrutiner?

Vi låter oberoende granskare revidera våra dataskyddsmetoder. Ernst & Young, en oberoende revisor, har kontrollerat att våra rutiner och avtalsenliga åtaganden för G Suite överensstämmer med ISO/IEC 27018:2014. G Suite och våra datacenter är även granskade enligt SSAE 16/ISAE 3402 Type II SOC 2 och har uppnått ISO 27001-certifiering.

Mer om efterlevnad Läs om våra certifieringar från säkerhetsgranskningar Information om rapporteringsstandarden SSAE 16 SOC 3
Keep Data Secure

Hur vet jag att andra kunder som delar samma servrar inte kan komma åt min data?

Din data har samma logiska skydd som på en egen server. Obehöriga kan inte få åtkomst till din data. Andra kunder kan inte få åtkomst till din data och vice versa. Alla användarkonton skyddas via denna säkra arkitektur som garanterar att en användare inte kan se en annan användares data. Kunddata är indelad på samma sätt i andra delade infrastrukturer, exempelvis bankapplikationer, online.


Keeping our words

Hur vet du att vi håller vårt ord?

Vi har avtalsenliga åtaganden i vårt avtal för G Suite och jobbar för att följa sekretess- och säkerhetsstandarderna här. Oavsett om det är realtidsöversikter som verifierar systemprestanda, kontinuerlig granskning av våra processer eller delning av placeringen av våra datacenter, så är vårt mål att ge dig största möjliga insyn. Det är din data och vi vill att du ska veta vad som händer med den så att du alltid kan göra medvetna val.

Mer om insyn
Student Privacy Pledge

Har Google skrivit under sekretessavtalet Student Privacy Pledge?

Ja. För att bekräfta vårt åtagande gentemot skolorna har Google skrivit under sekretessavtalet Student Privacy Pledge. Detta avtal, som introducerades av FPF (Future of Privacy Forum) och SIIA (Software and Information Industry Association), är avsett att spegla vårt arbete för att skydda elevernas personliga uppgifter i våra tjänster som är utformade för användning inom skolan.

Läs sekretessavtalet Student Privacy Pledge Student privacy pledge signatory
Security practices

Krypterar Google min data?

Ja. Data krypteras på flera nivåer. Google tillämpar HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) för alla överföringar mellan användare och G Suite-tjänster och använder PFS (Perfect Forward Secrecy) för alla tjänster. Google krypterar också meddelandeöverföringar med andra e-postservrar med hjälp av 256-bitars TLS (Transport Layer Security) och använder 2048 RSA-krypteringsnycklar för validering och nyckelutbytesfaser. Detta skyddar meddelandekommunikation när användare skickar och tar emot e-post med externa parter som också använder TLS.


Hur samlas information in och används via Googles tjänster med konton i G Suite for Education?

Sekretessmeddelandet för G Suite underlättar för skolor, elever och föräldrar att förstå vilken information Googles tjänster samlar in när de används med konton i G Suite for Education och vad de gör med informationen.

Läs sekretessmeddelandet för G Suite

Vilken typ av skanning/indexering av användardata görs på G Suite for Education-konton?

Tjänsterna i G Suite samlar inte in och använder inte information från tjänsterna i annonseringssyfte eller till att skapa annonsprofiler.

Användare med Gmail för konsumenter och G Suite-användare har samma infrastruktur, vilket hjälper oss att tillhandahålla hög prestanda, tillförlitlighet och säkerhet för alla användare. G Suite är dock ett separat program som erbjuder extra kontroll över sekretess, administration och arkivering till kunder inom utbildning, på arbetsplatser och myndigheter.

Liksom många e-postleverantörer skannar vi i Gmail för att skydda kunderna och förbättra deras upplevelse av produkten. I Gmail för G Suite omfattar detta virus- och skräppostskydd, stavningskontroll, relevanta sökresultat och funktioner som Prioriterad inkorg och automatisk identifiering av kalenderhändelser. Skanning i syfte att tillhandahålla produktfunktioner görs på alla inkommande e-postmeddelanden och är 100 % automatisk. Vi skannar INTE e-postmeddelanden i G Suite i annonseringssyften.

Läs sekretessmeddelandet för G Suite

Kan G Suite for Education användas i enlighet med FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act)?

Ja. Grundutbudet i G Suite följer FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) och vårt löfte om att göra det ingår i våra avtal.

Läs mer om FERPA

Vad gör G Suite for Education för att uppfylla kraven i EU:s dataskyddsdirektiv med tanke på ändringarna i Safe Harbor-avtalet mellan USA och EU?

Skolorna kan välja vårt tillägg för databearbetning och våra mallar för avtalsparagrafer. Detta är ytterligare åtgärder för att uppfylla kraven på lämplighet och säkerhet i EU:s dataskyddsdirektiv. Mallarna för avtalsparagrafer har skapats specifikt av EU-kommissionen för att möjliggöra överföring av personuppgifter från Europa.

Om du inte redan har gjort det vill vi påminna dig som G Suite-kund om att överväga att välja till tillägget om databehandling och mallar för avtalsparagrafer.

Läs anvisningar om hur du väljer att delta Mer om standardavtalsklausuler

Kan G Suite for Education användas i enlighet med COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) från 1998?

Ja. Enligt avtalet kräver vi att skolor som använder G Suite får det tillstånd från föräldrarna som krävs enligt COPPA. Våra tjänster kan användas i enlighet med COPPA så länge skolan har föräldrarnas tillstånd.

Läs COPPA Läs artikeln ”Inhämta samtycke för G Suite” i vårt hjälpcenter

Vilka använder Chromebooks for Education?

Miljontals elever använder Chromebook i utbildningen. Sekretess- och säkerhetsfunktionerna har hjälpt till att göra Chromebook till den bäst säljande enheten till grund- och gymnasieskolor i USA under de senaste två åren. Administratörer kan hantera inställningar för att ge eleverna så mycket eller så lite åtkomst som skolan önskar.

Även om Chromebook-enheter inte ingår i grundutbudet ser vi till att de följer sekretessavtalet Student Privacy Pledge så att skolorna kan använda dessa i enlighet med COPPA och FERPA. Vi ser i synnerhet till att inga uppgifter som anges på en Chromebook används för att rikta annonser mot eleverna. Läs mer nedan.


Chromebooks safety

Är Chromebooks säkra för mina elever?

Ja. Chromebooks har flera säkerhetslager som skyddar mot virus, skadlig programvara och annat obehagligt utan att något extra säkerhetsprogram krävs. Hela 10 % av starttiden används för att kontrollera att enheten inte har manipulerats, så varje gång du startar en Chromebook körs en säkerhetskontroll. Eftersom Chromebook kan hanteras från webben blir det enkelt för skoladministratörer att konfigurera policyer och inställningar, som att aktivera Säker webbsökning eller blockera skadliga webbplatser.

Mer om säkerhet i Chromebook Mer om sekretess i Chromebook Läs sekretessdokumentet för Chrome
Online testing

Är Chromebooks kompatibla med webbaserade prov?

Med Chromebook får du en säker plattform där du kan administrera tentor och prov för eleverna. När enheterna har konfigurerats på rätt sätt uppfyller de kraven för bedömningar av studenter enligt standarden för grund- och gymnasieskolor. Med Chromebook kan du inaktivera elevernas tillgång till internet under pågående prov eller tenta. Du kan dessutom inaktivera externt lagringsutrymme och möjligheten att ta skärmdumpar och göra utskrifter. Både PARCC (se TestNav) och Smarter Balanced Assessment Consortium har bekräftat att Chromebook-enheter uppfyller kraven på maskinvara och operativsystem för elever som deltar i webbaserade kurser.

Konfigurera Chromebook för prov
Chrome Sync

Hur används och skyddas elevers data på Chromebooks for Education?

Med Chrome Sync kan innehavare av Google-konton logga in på en Chromebook eller webbläsaren Chrome och hitta alla sina appar, tillägg, bokmärken och ofta besökta webbsidor. För eleverna innebär det att de kan börja jobba direkt. Det är en av anledningarna till att Chromebook har blivit så populär i klassrummen, särskilt på skolor som inte har råd med en enhet för varje barn. Med Chromebook och Chrome Sync kan eleverna få en personlig upplevelse på alla enheter som de delar med sina klasskamrater.

Personligt identifierbar data från Chrome Sync i G Suite-konton används endast för att driva funktioner i Chrome för den personen, till exempel så att eleven kan komma åt sin egen webbinformation och sina inställningar på ett säkert sätt på olika enheter. Dessutom sammanställer våra system data från miljontals Chrome Sync-användare, och efter att information om enskilda individer helt tagits bort använder vi sedan denna data för att förbättra de tjänster vi erbjuder. Om data till exempel visar att miljontals människor besöker en webbsida som är trasig så kan den webbplatsen flyttas ned i sökresultaten. Den är inte ansluten till någon specifik person och används inte för att analysera elevbeteenden. Om administratörerna vill kan de inaktivera Chrome Sync och användarna kan själva välja vilken information som ska synkroniseras. G Suite-användarnas data från Chrome Sync används inte för att rikta annonser mot enskilda elever.

Läs mer om Chrome Sync Läs om hur du hanterar Chrome-enheter Se hur du krypterar din synkroniserade data

Tilläggstjänster

Skolorna kan styra om elever eller lärare kan använda ytterligare konsumenttjänster från Google med sina G Suite-konton. Vi ser till att personliga uppgifter om elever i grund- och gymnasieskolan inte används för att rikta in annonser i dessa tjänster. I vissa fall visas inga annonser alls.

De flesta tilläggstjänsterna regleras av Googles användarvillkor och sekretesspolicy och vissa tjänster kan även ha tjänstespecifika villkor.

Vi låter skolledare besluta om huruvida de ska aktivera dessa tjänster eller inte för vissa grupper med lärare och elever. Alla organisationer och grupper ser olika ut och vi ger därför skolorna möjligheten att konfigurera verktygen så att de uppfyller elevernas och lärarnas unika behov.

Läs mer om G Suite-tjänster och tilläggstjänster Läs mer om tilläggstjänster som kan användas med G Suite-konton och läs användarvillkor som gäller för dem Läs Googles användarvillkor Läs Googles sekretesspolicy som reglerar många tilläggstjänster

Hur kan familjer skydda sina barn när de är online?

Utöver den här sidan, som innehåller information om tjänsterna vi erbjuder skolor, hittar du även tips om hur du skyddar barnen online utanför skolan. Vi har samarbetat med flera partner för att skapa säkerhetscentret för Google Familj.

Besök säkerhetscentret för Google Familj